[+]System Failure..
    [+]Warning. . . . . . .
    [+]Security is Critical Error. . . . . .
    [+]Redirecting. . . . . . Please Wait


BozKurt
.:: Hacked By ::.
BlacKBlooD !!!


Your Site's Security Has Been Tested By #BlacKBlooD
ALL YOUR DATA HAS BEEN SAVED !


~NOTHING SECURITY PERFECT~-=| SINGLE ATTACKER |=-

Copyrights © BlacKBlooD

Kỳ 2: Công dụng của các phím chức năng(F1,F2…F12)

Kỳ 2: Công dụng của các phím chức năng(F1,F2…F12)
Like,Shared...Share on Facebook1Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

Thường được gọi là “các phím chức năng”, F1 đến F12 có thể có nhiều mục đích sử dụng khác nhau hoặc không sử dụng ở tất cả. Tùy thuộc vào hệ điều hành được cài đặt và các chương trình phần mềm hiện đang mở sẽ thay đổi như thế nào mỗi của các phím hoạt động. Một chương trình có khả năng không chỉ sử dụng mỗi của các phím chức năng, mà còn kết hợp các phím chức năng với phím ALT hoặc CTRL, ví dụ, người sử dụng Microsoft Windows có thể nhấn Alt + F4 để đóng các chương trình đang hoạt động.

function

 

Dưới đây là một danh sách ngắn của một số các chức năng phổ biến của các phím chức năng trên máy tính chạy Microsoft Windows. Như đã đề cập ở trên không phải tất cả các chương trình hỗ trợ các phím chức năng và có thể thực hiện các nhiệm vụ khác nhau sau đó những người đề cập dưới đây. Nếu bạn đang tìm kiếm các phím tắt cụ thể và ví dụ phím chức năng, chúng tôi khuyên bạn nên xem trang phím tắt của chúng tôi.

F1

Hầu như luôn luôn được sử dụng như là chìa khóa giúp đỡ, hầu hết các chương trình sẽ mở màn hình giúp đỡ khi ấn nút này.
Vào CMOS Setup.
Windows Key + F1 sẽ mở Microsoft Windows giúp và trung tâm hỗ trợ.
Mở Task Pane.
F2

Trong Windows đặt lại tên một biểu tượng nổi bật, tập tin, thư mục hoặc trong tất cả các phiên bản của Windows.
Ctrl + Alt + F2 mở cửa sổ tài liệu Microsoft Word.
Ctrl + F2 hiển thị cửa sổ xem trước khi in trong Microsoft Word.
Nhanh chóng đổi tên một tập tin hoặc thư mục đã chọn.
Vào CMOS Setup.
F3

Thường mở ra một tính năng tìm kiếm cho nhiều chương trình bao gồm Microsoft Windows khi ở máy tính để bàn Windows ..
Trong MS-DOS hoặc Windows dòng lệnh F3 sẽ lặp lại lệnh cuối cùng.
Shift + F3 sẽ thay đổi văn bản trong Microsoft Word từ trên thường hay một bức thư vốn vào đầu của mỗi từ.
Windows Key + F3 mở cửa sổ tìm nâng cao trong Microsoft Outlook.
Mở Mission Control trên một máy tính Apple chạy Mac OS X.
F4

Mở cửa sổ tìm kiếm trong Windows 95 đến XP.
Mở thanh địa chỉ trong Windows Explorer và Internet Explorer.
Lặp lại hành động cuối cùng thực hiện (Word 2000 +)
Alt + F4 sẽ đóng cửa sổ chương trình đang hoạt động trong Microsoft Windows.
Ctrl + F4 sẽ đóng cửa sổ mở trong cửa sổ hiện đang hoạt động trong Microsoft Windows.
F5

Trong tất cả các trình duyệt Internet hiện đại nhấn F5 sẽ làm mới hoặc tải lại trang hoặc cửa sổ tài liệu.
Mở tìm kiếm, thay thế, và đi đến cửa sổ trong Microsoft Word.
Bắt đầu trình chiếu trong PowerPoint.
F6

Di chuyển con trỏ đến thanh địa chỉ trong Internet Explorer, Mozilla Firefox, và hầu hết các trình duyệt Internet khác.
Ctrl + Shift + F6 mở ra một tài liệu mở Microsoft Word.
F7

Thường được sử dụng để kiểm tra chính tả và ngữ pháp kiểm tra một tài liệu trong các chương trình của Microsoft như Microsoft Word, Outlook, vv
Shift + F7 chạy một kiểm tra Thesaurus trên từ đã đánh dấu.
Lượt về trình duyệt Caret trong Mozilla Firefox.
F8

Chức năng chính được sử dụng để vào menu khởi động Windows, thường được sử dụng để truy cập vào Windows Safe Mode.
F9

Mở ra các thanh công cụ đo trong Quark 5.0.
Với Mac OS 10.3 hoặc mới hơn cho tất cả các Cửa sổ mở.
Sử dụng các phím Fn và F9 đồng thời sẽ mở Mission Control trên một máy tính Apple chạy Mac OS X.
F10

Trong Microsoft Windows kích hoạt thanh menu của một ứng dụng đang mở.
Shift + F10 cũng giống như cách kích chuột phải vào biểu tượng nhấn mạnh, tập tin, hoặc liên kết Internet.
Truy cập phân vùng phục hồi ẩn trên máy tính HP và Sony.
Vào  CMOS Setup.
Với Mac OS 10.3 hoặc mới hơn cho tất cả các Cửa sổ mở ra cho chương trình hoạt động.
F11

Chế độ toàn màn hình trong tất cả các trình duyệt Internet hiện đại.
Ctrl + F11 như máy tính đang bắt đầu để truy cập vào phân vùng phục hồi ẩn trên nhiều máy tính Dell.
Truy cập phân vùng phục hồi ẩn trên eMachines, Gateway, và máy tính Lenovo.
Với Mac OS 10.4 hoặc cao hơn giấu tất cả các cửa sổ đang mở và hiển thị các máy tính để bàn.
F12

Mở các Lưu như cửa sổ trong Microsoft Word.
Shift + F12 lưu các tài liệu Microsoft Word.
Ctrl + Shift + F12 in một tài liệu Microsoft Word.
Xem trước một trang trong Microsoft Expression Web
Mở Addon Firebug(cho người thiết kế web).
Với một Apple chạy Mac OS 10.4 hoặc cao hơn F12 sẽ hiển thị hoặc ẩn Bảng điều khiển.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


nine − 8 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>